Σάββατο, 20 Ιουλίου, 2024

AI FOR BUSINESS EXECUTIVES

Το σεμινάριο έχει εγκριθεί για επιχορήγηση από την ΑνΑΔ
Έναρξη: 20/11, 27/11, 04/12, 11/12/2024 (ZOOM)
Διάρκεια: 14 ώρες (15:00-18:45)
Κόστος: €220 (Αρχική τιμή:€500 – Αναμενόμενη Επιχορήγηση από ΑΝΑΔ:€280)

Το δυναμικό της τεχνητής νοημοσύνης (AI) είναι τεράστιο, οι προκλήσεις που τη συνοδεύουν είναι εξίσου σημαντικές. Αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, σχεδιασμένο για στελέχη επιχειρήσεων, καλύπτει την επιτακτική ανάγκη για ενημερωμένη, στρατηγική και ηθική ενσωμάτωση της AI στις επιχειρήσεις. Σε έναν κόσμο όπου οι ανταγωνιστές που χρησιμοποιούν AI προοδεύουν ταχύτατα, η έλλειψη κατάρτισης δεν είναι απλώς μια χαμένη ευκαιρία, αλλά ένας κίνδυνος. Αυτό το πρόγραμμα διασφαλίζει ότι τα στελέχη των επιχειρήσεων δεν είναι απλώς ενήμερα για την AI, αλλά είναι ενδυναμωμένα να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές της στο έπακρο, αποφεύγοντας παράλληλα τις παγίδες της.

Με την αξιοποίηση της δύναμης της AI, οι εργαζόμενοι μπορούν να μειώσουν την χειρωνακτική εργασία και να λαμβάνουν αποφάσεις βάσει δεδομένων. Αυτό όχι μόνο αυξάνει την παραγωγικότητα, αλλά επίσης καλλιεργεί μια κουλτούρα καινοτομίας, όπου οι εργαζόμενοι είναι εξοπλισμένοι με τα πιο σύγχρονα εργαλεία για να επιλύουν προβλήματα δημιουργικά και αποτελεσματικά. Η υιοθέτηση τεχνολογιών AI λειτουργεί ως καταλύτης για τον μετασχηματισμό του εργασιακού περιβάλλοντος, θέτοντας ένα νέο πρότυπο για την απόδοση και την ανταγωνιστικότητα στην ψηφιακή εποχή.

AI FOR BUSINESS EXECUTIVES

Το πρόγραμμα απευθύνεται στα ανώτερα και μεσαία στελέχη επιχειρήσεων και ειδικότερα σε όλους τους ηγέτες και τα στελέχη που είναι υπεύθυνα για μικρές και μεγάλες ομάδες σε ολόκληρο τον οργανισμό.
Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να:
 • Εξηγούν τις θεμελιώδεις έννοιες που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη.
 • Απαρίθμούν των βασικών συνιστωσών μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για την τεχνητή νοημοσύνη.
 • Περιγράφουν τα κοινά εμπόδια στην υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης στις επιχειρήσεις.
 • Προσδιορίζουν κορυφαία εργαλεία και πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης που σχετίζονται με τις επιχειρήσεις.
 • Αξιολογούν διαφορετικά εργαλεία AI για να προσδιορίσετε την καλύτερη εφαρμογή για συγκεκριμένες εργασίες.
 • Εφαρμόζουν δεοντολογικές κατευθυντήριες γραμμές σε σενάρια τεχνητής νοημοσύνης πραγματικού κόσμου.
 • Πλοηγηθούν στις πολυπλοκότητες των κανονισμών AI στις επιχειρηματικές δραστηριότητες
 • Συγκρίνουν και αντιπαραβάλλουν τις επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης σε διαφορετικά επιχειρηματικά σενάρια.
 • Γνωρίζουν τις πιθανές παγίδες και προκλήσεις της υιοθέτησης της τεχνητής νοημοσύνης.
 • Δημιουργήσουν μια προκαταρκτική στρατηγική AI προσαρμοσμένη σε μια συγκεκριμένη επιχειρηματική ανάγκη.
 • Εφαρμόσουν εργαλεία όπως η ανάλυση SWOT στη διαμόρφωση στρατηγικής AI.
 • Υποστηρίζουν την προσεκτική και ενημερωμένη υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης με βάση τον επιχειρηματικό της αντίκτυπο.
 • Ενθαρρύνουν την υπεύθυνη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης μέσα σε έναν οργανισμό.
 1. Setting the AI Context for Leaders
 2. Preparing for an AI-Driven Future in Business
 3. Hands on Activities with AI Tools (Part I)
 4. Discussion: Leveraging AI in Different Business Units
 5. Workshop: Selecting the Right AI Tool for Your Needs
 6. Hands on activities with more AI tools (Part I)
 7. Hands on activities with more AI tools (Part II)
 8. AI Strategy Methodology
 9. Υγροσκοπική θωράκιση Κτιρίων
 1. Το ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ αποδέχεται δηλώσεις συμμετοχής μέχρι 3 εργάσιμες μέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου. Το ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ δεν δεσμεύεται ότι θα αποδεχθεί εγγραφές που λαμβάνονται σε λιγότερο από 3 εργάσιμες μέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου.
 2. Γραπτές ακυρώσεις 3 εργάσιμες μέρες πριν από την έναρξη του σεμιναρίου γίνονται αποδεκτές και σε περίπτωση πληρωμής επιστρέφεται πίσω ολόκληρο το ποσό. Ακυρώσεις που δεν εμπίπτουν στον πιο πάνω όρο τιμολογούνται κανονικά. Αντικαταστάσεις συμμετεχόντων είναι αποδεκτές νοούμενου ότι οι αντικαταστάτες πληρούν τα κριτήρια για συμμετοχή στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.
 3. Το ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει ή να αναβάλει εκπαιδευτικό πρόγραμμα μέχρι και μια μέρα πριν την έναρξη του. Όλες οι προπληρωμές για το συγκεκριμένο πρόγραμμα επιστρέφονται στους υποψήφιους συμμετέχοντες.
 4. Όλες οι εγγραφές είναι αυστηρά προπληρωτέες και το ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ δεν αποδέχεται την είσοδο των συμμετεχόντων στην αίθουσα αν δεν έχουν εξοφληθεί οι οικονομικές τους υποχρεώσεις.
 5. Συμμετέχοντες που έχουν παρουσίες κάτω από το 75% δεν μπορούν να επιχορηγηθούν από την ΑνΑΔ και σε τέτοια περίπτωση θα κληθούν να καταβάλουν το ποσό της επιχορήγησης (επιπλέον του δικού τους ποσού πληρωμής).
 6. Για τα επιχορηγημένα προγράμματα από την ΑνΑΔ όλα τα έντυπα της ΑνΑΔ θα πρέπει να αποστέλλονται στο ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ πριν την έναρξη του σεμιναρίου.
 7. Πιστοποιητικά παρακολούθησης θα δίνονται στους συμμετέχοντες με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου νοούμενου ότι έχουν εξοφληθεί όλες τους οι οικονομικές υποχρεώσεις αναφορικά με τα έντυπα της ΑνΑΔ. Σε άλλη περίπτωση θα αποστέλλονται ταχυδρομικώς μόλις ικανοποιηθούν όλες οι πιο πάνω προϋποθέσεις.