Σάββατο, 20 Ιουλίου, 2024

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

Το σεμινάριο έχει εγκριθεί για επιχορήγηση από την ΑνΑΔ
Έναρξη: 11/11, 18/11/2024 
Διάρκεια: 12 ώρες (08:30-15:00)
Κόστος: €180 (Αρχική τιμή:€420 – Αναμενόμενη Επιχορήγηση από ΑΝΑΔ:€240)

Το πρόγραμμα κατάρτισης προσφέρει εξειδικευμένη εκπαίδευση στην ερμηνεία αρχιτεκτονικών, στατικών και άλλων σχεδίων που σχετίζονται με κατασκευαστικά έργα. Οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν τη δυνατότητα να κατανοούν τις διάφορες πτυχές, τη μορφή και τις ιδιαιτερότητες των σχεδίων, εξασφαλίζοντας την ακρίβεια στην εκτέλεση των έργων. Η κατάρτιση αυτή είναι κρίσιμη για τους εργαζόμενους στον κατασκευαστικό τομέα, καθώς η σωστή ερμηνεία των κατασκευαστικών σχεδίων είναι βασική προϋπόθεση για την ολοκλήρωση των έργων εντός του προβλεπόμενου χρόνου, με την απαιτούμενη ποιότητα και εντός του προϋπολογισμού, όπως ορίζεται στα συμβόλαια.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εργολάβους, μηχανικούς, επόπτες, βοηθούς επόπτες, τεχνίτες, βοηθούς τεχνίτες, εργάτες και όσους ασχολούνται με κατασκευαστικά έργα και θέλουν να μάθουν να ερμηνευούν τα κατασκευαστικά σχέδια.
Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να:
 • Αναφέρουν τους διάφορους τύπους σχεδίων.
 • Περιγράφουν τους τρόπους αξιοποίησης των τεχνικών σχεδίων κατά την εκτέλεση των εργασιών.
 • Εξηγούν τις μονάδες μέτρησης και τις κλίμακες σχεδίασης των τεχνικών σχεδίων.
 • Ερμηνευούν τα σύμβολα και τις οδηγίες των τεχνικών σχεδίων.
 • Εξάγουν δεδομένα από τα τεχνικά σχέδια και να τα αξιοποιούν κατά την εκτέλεση των εργασιών.
 • Μετρούν και να υπολογίζουν διαστάσεις απο τα τεχνικά σχέδια.
 • Αναλύουν τα τεχνικά σχέδια σε επιμέρους κατασκευές για την εκτέλεση των εργασιών.
 • Ελέγχουν τα τεχνικά σχέδια πριν και κατά την διάρκεια των εργασιών.
 1. Αρχιτεκτονικά Σχέδια.
 2. Στατικά Σχέδια.
 3. Άλλα είδη σχεδίων.
 4. Κλίμακες σχεδίασης - Τί είναι οι κλίμακες σχεδίασης - Πως εφαρμόζονται οι διαστάσεις απο το χαρτί στην πραγματικότητα - Ασκήσεις μεταρτοπής των διαστάσεων και αναγνώρισης της κλίμακας σχεδίασης.
 5. Τεχνικές Προδιαγραφές - Ερμηνεία τεχνικών προδιαγραφών για την επιλογή κατάλληλων υλικών ώστε να καλύπτουν τις απαιτήσεις των έργων .
 1. Το ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ αποδέχεται δηλώσεις συμμετοχής μέχρι 3 εργάσιμες μέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου. Το ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ δεν δεσμεύεται ότι θα αποδεχθεί εγγραφές που λαμβάνονται σε λιγότερο από 3 εργάσιμες μέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου.
 2. Γραπτές ακυρώσεις 3 εργάσιμες μέρες πριν από την έναρξη του σεμιναρίου γίνονται αποδεκτές και σε περίπτωση πληρωμής επιστρέφεται πίσω ολόκληρο το ποσό. Ακυρώσεις που δεν εμπίπτουν στον πιο πάνω όρο τιμολογούνται κανονικά. Αντικαταστάσεις συμμετεχόντων είναι αποδεκτές νοούμενου ότι οι αντικαταστάτες πληρούν τα κριτήρια για συμμετοχή στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.
 3. Το ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει ή να αναβάλει εκπαιδευτικό πρόγραμμα μέχρι και μια μέρα πριν την έναρξη του. Όλες οι προπληρωμές για το συγκεκριμένο πρόγραμμα επιστρέφονται στους υποψήφιους συμμετέχοντες.
 4. Όλες οι εγγραφές είναι αυστηρά προπληρωτέες και το ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ δεν αποδέχεται την είσοδο των συμμετεχόντων στην αίθουσα αν δεν έχουν εξοφληθεί οι οικονομικές τους υποχρεώσεις.
 5. Συμμετέχοντες που έχουν παρουσίες κάτω από το 75% δεν μπορούν να επιχορηγηθούν από την ΑνΑΔ και σε τέτοια περίπτωση θα κληθούν να καταβάλουν το ποσό της επιχορήγησης (επιπλέον του δικού τους ποσού πληρωμής).
 6. Για τα επιχορηγημένα προγράμματα από την ΑνΑΔ όλα τα έντυπα της ΑνΑΔ θα πρέπει να αποστέλλονται στο ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ πριν την έναρξη του σεμιναρίου.
 7. Πιστοποιητικά παρακολούθησης θα δίνονται στους συμμετέχοντες με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου νοούμενου ότι έχουν εξοφληθεί όλες τους οι οικονομικές υποχρεώσεις αναφορικά με τα έντυπα της ΑνΑΔ. Σε άλλη περίπτωση θα αποστέλλονται ταχυδρομικώς μόλις ικανοποιηθούν όλες οι πιο πάνω προϋποθέσεις.