Πέμπτη, 28 Σεπτεμβρίου, 2023

Κατάρτιση – Πιστοποίηση

_______________________________________

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

+357 22 522052

Ώρες Λειτουργίας:

Δευ - Πεμ: 08:00 - 16:00 Παρασκευή: 08:00-14:00

E-mail us:

info@kepo.cy

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Σέπτεμβρης, 2023

ΝΕΑ / ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΙΣ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Ενδοεπιχειρησιακά

Προγράμματα 100% Επιχορηγημένα από την ΑνΑΔ που ανταποκρίνονται στους στόχους της εταιρείας σας

Πολυεπιχειρησιακά

Βελτίωση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των εφοδίων σε προσωπικό, κοινωνικό και επαγγελματικό επίπεδο

Πιστοποιήσεις

ΔΩΡΕΑΝ εξέταση και πιστοποίηση από την ΑνΑΔ

Επικοινωνήστε μαζί μας

  Κέντρου Εκπαίδευσης «Ο Οικοδόμος» Κ.Ε.Π.Ο Λτδ

  Λεωφόρος Λεμεσού 289,
  2571 Νήσου, Λευκωσία

  Email: info@kepo.cy

  Τηλεφωνο Επικοινωνιασ:

  Ώρες Λειτουργίας

  Δευτέρα - Πέμπτη : 08:00 - 16:00
  Παρασκευή              : 08:00 - 14:00