Σάββατο, 20 Ιουλίου, 2024
ΑρχικήΟργανισμόςΣύνθεση προσωπικού

Σύνθεση προσωπικού

Γεώργιος Χριστοφόρου
Διευθυντής

Ο κ. Γιώργος Χριστοφόρου είναι Σύμβουλος Πολιτικός Μηχανικός M.Sc C.I.A. Blds (ICB), είναι μέλος του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ), του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου (ΣΠΟΛΜΗΚ), Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ) και Αξιολογητής του Συστήματος Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΕΠ). Έχει σχεδιάσει και υλοποιήσει σειρές Προγραμμάτων Κατάρτισης που απευθύνονται σε Αρχιτέκτονες, Μηχανικούς, Εργολάβους, Εργοδηγούς, Επιστάτες, Οικοδόμους. Έχει εμπειρία σε ευρύ φάσμα υπηρεσιών ως Σύμβουλος Μελετητής Αρχιτεκτονικών Εργασιών και Εργασιών Πολιτικού Μηχανικού σε Οικοδομικά και Τεχνικά Έργα του Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα.

Ελένη Προδρομή
Διοικητικός Λειτουργός

Η κ. Ελένη Προδρομή είναι Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης , μέλος του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ), του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου (ΣΠΟΛΜΗΚ), Πιστοποιημένη Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ) και Αξιολογητής του Συστήματος Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΕΠ).
Έχει εργαστεί ως Μελετητής και Επιβλέπων Μηχανικός σε έργα Πολιτικής Μηχανικής, Συντονιστής Ασφάλειας και Υγείας στο στάδιο εκτέλεσης του έργου, μέλος σε ομάδα Διαχείριση Συμβολαίων για Τεχνικά και Οικοδομικά Έργα, Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα και Υπεύθυνη σε Τμήμα Προσφορών.
Επίσης έχει εμπειρία στο σχεδιασμό, στη διοργάνωση και στην υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης στο Τομέα των Κατασκευών.