Πέμπτη, 25 Απριλίου, 2024
ΑρχικήΟργανισμόςΓενικά Στοιχεία

Γενικά Στοιχεία

 • Επωνυμία: Κέντρου Εκπαίδευσης «Ο Οικοδόμος» Κ.Ε.Π.Ο Λτδ
 • Έτος Ίδρυσης: 2020
 • Νομική Μορφή: Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Λτδ)
 • Αριθμός Εγγραφής: 409320
 • Αριθμός Φ.Π.Α.: 10409320Μ
 • Αριθμός Κοινωνικών Ασφαλίσεων: 932015/1/7022
 • Διεύθυνση Έδρας: Λεωφόρος Λεμεσού 289, 2571 Νήσου, Λευκωσία
 • Διευθυντής: Γεώργιος Χριστοφόρου
 • Τηλέφωνo: 22522052
 • Τηλεομοιότυπο: 22522070
 • Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]
 • Ιστοσελίδα: www.kepo.cy