Τρίτη, 21 Μαΐου, 2024

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΟΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

Το σεμινάριο έχει εγκριθεί για επιχορήγηση από την ΑνΑΔ
Έναρξη: 19/06/2024
Διάρκεια: 7ώρες (08:00-15:30)
Κόστος: €120 (Αρχική τιμή:€260 – Αναμενόμενη Επιχορήγηση από ΑΝΑΔ:€140)

Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο με τρόπο ώστε να βοηθήσει όσους στοχεύουν να πιστοποιηθούν στο Πρότυπο Επαγγελματικό Προσόν Οικοδομικά .
Στο πρόγραμμα οι συμμετέχοντες θα εξοικειωθούν με τις διαδικασίες αξιολόγησης, την ορολογία του ΠΕΠ, Οικοδομικά και ειδικότερα στην αναγνώριση των οικοδομικών υλικών και χρήσεων τους, τον διαχωρισμό των υλικών ανά είδος, την ανάμειξη τους για την παρασκευή διαφόρων τύπων κονιαμάτων, τον χειρισμό εργαλείων χειρός για τα οποία δεν απαιτείται ειδική άδεια, την οργάνωση της ατομικής εργασίας, καθώς και την κατανόηση και εφαρμογή κανόνων ασφάλειας και υγείας.

Προετοιμασία για την Αξιολόγηση στο Πρότυπο Επαγγελματικό Προσόν Οικοδομικά

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε έμπειρους επιστάτες, τεχνίτες, βοηθούς τεχνίτες και εργάτες που επιθυμούν να Πιστοποιηθούν στο Πρότυπο Επαγγελματικό Προσόν Οικοδομικά.
Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να:
 • Περιγράφουν τα καθήκοντα και τις ευθύνες του κάθε μέλους της ομάδας.
 • Κατονομάζουν τους κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία που υπάρχει η πιθανότητα να παρουσιαστούν στο χώρο εργασίας.
 • Διατυπώνουν τις χρήσεις που έχουν τα οικοδομικά υλικά, ανάλογα με τον τύπο τους.
 • Ελέγχουν και προετοιμάζουν το χώρο που θα τοποθετηθούν τα οικοδομικά υλικά.
 • Επιλέγουν τα κατάλληλα υλικά, για κάθε περίπτωση βοηθητικής εργασίας.
 • Προετοιμάζουν διάφορα μείγματα κονιάματος ανάλογα με τον τύπο εργασίας.
 • Εκτελούν οικοδομικές εργασίες.
 • Ευαισθητοποιηθούν στα θέματα Ασφάλειας και Υγείας και προστασίας του Περιβάλλοντος.
 • Υποστηρίζουν την συνεργασία με άλλους συναδέλφους και τον άμεσα προϊστάμενό τους.
 • Αποδέχονται την ευθύνη για τα επαναλαμβανόμενα καθήκοντα που εκτελούν και τα αποτελέσματα τους.
 1. Εισαγωγή, γνωριμία, σύστημα επαγγελματικών προσόντων, μέθοδοι αξιολόγησης στο ΠΕΠ Οικοδομικά, στόχος προγράμματος.
 2. Ανάμειξη και προετοιμασία υλικού για σοβάτισμα τοιχοποιία και επένδυση επιφανειών.
 3. Εκτέλεση βοηθητικών εργασιών - σε άλλους τεχνίτες - και προετοιμασία επιφανειών καθώς και άλλων χώρων ώστε να δεχθούν τα απαραίτητα υλικά.
 4. Αποτελεσματική χρήση πρώτων υλών και οργάνων.
 5. Εργασιακό περιβάλλον και οργάνωση εργασίας
 6. Ασφάλεια και υγεία στο χώρο εργασίας και προστασία του περιβάλλοντος.
 7. Ανακεφαλαίωση, Συμπεράσματα, Αξιολόγηση
 1. Το ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ αποδέχεται δηλώσεις συμμετοχής μέχρι 3 εργάσιμες μέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου. Το ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ δεν δεσμεύεται ότι θα αποδεχθεί εγγραφές που λαμβάνονται σε λιγότερο από 3 εργάσιμες μέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου.
 2. Γραπτές ακυρώσεις 3 εργάσιμες μέρες πριν από την έναρξη του σεμιναρίου γίνονται αποδεκτές και σε περίπτωση πληρωμής επιστρέφεται πίσω ολόκληρο το ποσό. Ακυρώσεις που δεν εμπίπτουν στον πιο πάνω όρο τιμολογούνται κανονικά. Αντικαταστάσεις συμμετεχόντων είναι αποδεκτές νοούμενου ότι οι αντικαταστάτες πληρούν τα κριτήρια για συμμετοχή στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.
 3. Το ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει ή να αναβάλει εκπαιδευτικό πρόγραμμα μέχρι και μια μέρα πριν την έναρξη του. Όλες οι προπληρωμές για το συγκεκριμένο πρόγραμμα επιστρέφονται στους υποψήφιους συμμετέχοντες.
 4. Όλες οι εγγραφές είναι αυστηρά προπληρωτέες και το ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ δεν αποδέχεται την είσοδο των συμμετεχόντων στην αίθουσα αν δεν έχουν εξοφληθεί οι οικονομικές τους υποχρεώσεις.
 5. Συμμετέχοντες που έχουν παρουσίες κάτω από το 75% δεν μπορούν να επιχορηγηθούν από την ΑνΑΔ και σε τέτοια περίπτωση θα κληθούν να καταβάλουν το ποσό της επιχορήγησης (επιπλέον του δικού τους ποσού πληρωμής).
 6. Για τα επιχορηγημένα προγράμματα από την ΑνΑΔ όλα τα έντυπα της ΑνΑΔ θα πρέπει να αποστέλλονται στο ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ πριν την έναρξη του σεμιναρίου.
 7. Πιστοποιητικά παρακολούθησης θα δίνονται στους συμμετέχοντες με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου νοούμενου ότι έχουν εξοφληθεί όλες τους οι οικονομικές υποχρεώσεις αναφορικά με τα έντυπα της ΑνΑΔ. Σε άλλη περίπτωση θα αποστέλλονται ταχυδρομικώς μόλις ικανοποιηθούν όλες οι πιο πάνω προϋποθέσεις.