Σάββατο, 20 Ιουλίου, 2024
ΑρχικήΥπηρεσίεςΚέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης

Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης

Το Κέντρο Εκπαίδευσης «Ο Οικοδόμος» Κ.Ε.Π.Ο. Λτδ έχει αξιολογηθεί στα πλαίσια του Συστήματος Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΕΠ) και Πιστοποιήθηκε από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ), ως Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης, ΚΕΚ (K00791).

Στα πλαίσια της λειτουργίας του, το Κ.Ε.Κ., αναλαμβάνει την έρευνα αναγκών, το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση Πολυεπιχειρησιακών και Μονοεπιχειρησιακών προγραμμάτων τα οποία χρηματοδοτούνται από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού ή από άλλες Εθνικές και Ευρωπαϊκές Πηγές. Εκτός από την εκπαιδευτική του ομάδα, διαθέτει επίσης δίκτυο άριστον Συνεργατών / Εκπαιδευτών για ένα ευρύ φάσμα ειδικοτήτων, οι οποίοι αναλαμβάνουν τη διεξαγωγή των εκπαιδευτικών σεμιναρίων.