Τρίτη, 21 Μαΐου, 2024
ΑρχικήΠιστοποιήσειςΠιστοποίηση Επαγγελματικών Προσόντων

Πιστοποίηση Επαγγελματικών Προσόντων


Στο Κέντρο Εκπαίδευσης «Ο Οικοδόμος» Κ.Ε.Π.Ο. πραγματοποιούνται
Αξιολογήσεις για τα ακόλουθα Πρότυπα Επαγγελματικά Προσόντα:


Οικοδομικά (Επίπεδα 1,2 και 3)
Κατασκευή Καλουπιών (Επίπεδα 2 και 3)
Επεξεργασία και Τοποθέτηση Χάλυβα Οπλισμού Σκυροδέματος (Επίπεδα 2 και 3)
Διεύθυνση Εποπτεία Έργου (Επίπεδο 4
Ξηρά Δόμηση (Επίπεδο 2)
Χρωματισμοί – Διακοσμητικά Επιχρίσματα (Επίπεδο 2)
Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης (Επίπεδο 5)


Τα Πιστοποιητικά Επαγγελματικών Προσόντων που απονέμονται στους
επιτυχόντες είναι ενταγμένα στο Κυπριακό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων
(CyQF) που είναι συσχετισμένο με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (EQF) και
αποτελούν αξιόπιστα και έγκυρα εφόδια για επαγγελματική σταδιοδρομία.


Η Εξέταση και Πιστοποίηση των συμμετεχόντων είναι ΔΩΡΕΑΝ. Το Έργο
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) της ΕΕ και από
την ΑνΑΔ ως εθνική συμμετοχή. Για περισσότερες πληροφορίες οι
ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στο Κ.Ε.Π.Ο. στο τηλέφωνο 22522052 ή στο
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο [email protected] .