Σάββατο, 20 Ιουλίου, 2024

ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΟΣΟΥΒΑ

Το σεμινάριο έχει εγκριθεί για επιχορήγηση από την ΑνΑΔ
Έναρξη: 12/09/2024, 14/09, 19/09, 21/09, 26/09, 28/09, 03/10, 05/10/2024
Διάρκεια: 35 ώρες (Πέμπτες 16:00-19:15, Σάββατα 08:00-14:30)
Κόστος: €400 (Αρχική τιμή:€1100 – Αναμενόμενη Επιχορήγηση από ΑΝΑΔ:€700)

Η απόφαση να γίνει κάποιος Τεχνίτης Τοποθέτησης Συστήματος Εξωτερικής Θερμομόνωσης και Θερμοσουβά προσφέρει πολλά οφέλη και ευκαιρίες.
Η ζήτηση για ενεργειακά αποδοτικά κτίρια αυξάνεται συνεχώς, και αυτό σημαίνει ότι οι ειδικευμένοι Τεχνίτες Τοποθέτησης Συστήματος Εξωτερικής Θερμομόνωσης και Θερμοσουβά είναι περιζήτητοι.
Μπορείτε να εξασφαλίσετε επαγγελματική ασφάλεια και σταθερότητα σε ένα επάγγελμα που έχει μέλλον.
Επιπλέον, οι οικονομικές απολαβές είναι καλές, καθώς η ειδίκευση σας θα είναι απαραίτητη σε πολλούς τομείς.
Αλλά δεν είναι μόνο τα οικονομικά κίνητρα που κάνουν αυτή την ειδικότητα ελκυστική.
Ως Τεχνίτης Τοποθέτησης Συστήματος Εξωτερικής Θερμομόνωσης και Θερμοσουβά, συμβάλλετε ενεργά στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και στη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας των κτιρίων, βοηθώντας το περιβάλλον.
Μπορείτε επίσης να εξελίσσεστε συνεχώς και να μάθετε νέες τεχνολογίες και υλικά, δίνοντάς σας ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας.
Γι’ αυτούς τους λόγους, σας προσκαλούμε να παρακολουθήσετε το σεμινάριό μας για να γίνετε Τεχνίτης Τοποθέτησης Συστήματος Εξωτερικής Θερμομόνωσης και Θερμοσουβά.
Είναι μια ευκαιρία να αποκτήσετε μια ειδικότητα που προσφέρει ποικιλία επαγγελματικών πλεονεκτημάτων και προσωπικών ικανοποιήσεων.

Μην χάσετε την ευκαιρία να αναβαθμίσετε τις δεξιότητές σας και να προωθήσετε την καριέρα σας!

Θερμοπρόσοψη

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Διευθυντές Εργοληπτικών Εταιρειών, Επιστάτες, Τεχνίτες / Βοηθούς Τεχνίτες που εργάζονται στον κατασκευαστικό τομέα και επιθυμούν να βελτιώσουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητές τους προκειμένου να γίνεται σωστή εγκατάσταση της θερμομόνωσης σε υφιστάμενα ή νέα κτίρια.
Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να:
 1. Προσδιορίζουν τους πολλαπλούς παράγοντες που συμβάλλουν στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων.
 2. Προσδιορίζουν τις βασικές αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού και τη σχέση του με την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων.
 3. Αξιολογούν την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου.
 4. Εντοπίζουν πιθανές θερμικές γέφυρες.
 5. Προσδιορίζουν το βαθμό θερμομόνωσης διαφορετικών δομικών στοιχείων που ανήκουν στο θερμικό περίβλημα αυτόνομων κτιριακών τμημάτων.
 6. Προσδιορίζουν προβλήματα και δίνουν λύσεις για το μετριασμό των θερμικών γεφυρών και τη συμπύκνωση υδρατμών.
 7. Κατανοούν νομικούς όρους που σχετίζονται με την ενεργειακή απόδοση.
 8. Προσδιορίζουν εάν μια συγκεκριμένη θερμομονωτική λύση συμμορφώνεται με τις νόμιμες απαιτήσεις θερμικής, ακουστικής και πυρασφάλειας.
 9. Συμβουλεύουν πιθανούς πελάτες για ελάχιστες απαιτήσεις και κτήρια σχεδόν μηδενικής ενέργειας.
 10. Συγκρίνουν διαφορετικών υλικών μόνωσης.
 11. Αναλύουν το κόστος, την απόδοση και τη διάρκεια ζωής κάθε υλικού.
 12. Επιλέγουν τον κατάλληλο γύψο για κάθε εφαρμογή.
 13. Υπολογίζουν της ποσότητας υλικών που απαιτούνται για κάθε εφαρμογή.
 14. Εφαρμόζουν θερμομόνωση σε κτίρια.
 15. Επιλέγουν την κατάλληλη τεχνική για θερμομόνωση ανάλογα με τις ανάγκες του κτιρίου.
 16. Διακρίνουν τη θερμική γέφυρα κατά την κατασκευή και δίνει λύσεις.
 17. Υπολογίζουν το κόστος εργασίας.
 18. Συμβουλεύουν για την καταλληλότερη θερμομόνωση (υλικό και τεχνική) για κάθε εφαρμογή.
 19. Εφαρμόζουν θερμομόνωση σε νέους και υφιστάμενους τοίχους.
 20. Υπολογίζουν μονώσεις και πάχος σοβάδων για να επιτύχει τις ελάχιστες τιμές u.
 21. Τοποθετούν μονωτικού δικτύου.
 22. Ενημερώνει τους πελάτες για τη μηχανική αντίσταση του θερμομονωτικού υλικού.
 23. Εφαρμογή κατάλληλων τεχνικών για πράσινες στέγες.
 24. Καθορίζουν τα εργαλεία και τον εξοπλισμό που απαιτείται για τη θερμομόνωση.
 25. Ελέγχουν θέση και λειτουργικότητα της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και νερού.
 26. Προετοιμάζουν περιοχής εγκατάστασης.
 27. Τοποθετούν θερμομόνωσης σε υφιστάμενο ή νέο κτίριο.
 28. Εντοπίζουν λύσεις σε προβλήματα θερμομόνωσης.
 29. Λαμβάνουν μέτρα για την προστασία της θερμομόνωσης.
1. Εισαγωγή Εναρκτήρια Συνάντηση : Παγοθραύστης, Ανάλυση σκοπού και στόχων, Συμβόλαιο δέσμευσης. Βασικά σημεία κατασκευών (αρμοί, σημεία σύνδεσης) Βασικά Στοιχεία Γεωμετρίας
2. Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων Νομοθετικό Πλαίσιο για την Ενεργειακή Απόδοσης των Κτιρίων Κτίρια Σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης
3. Μετάδοση Θερμότητας Θερμική Άνεση, Μετάδοση θερμότητας Συντελεστής Θερμοπερατότητας Θερμικές Απώλειες Θερμογέφυρες Συμπύκνωση Υδρατμών
4. Θερμομονωτικά Υλικά Ταξινόμηση Θερμομονωτικών Υλικών Πιστοποίηση Θερμομονωτικών Υλικών Ιδιότητες Θερμομονωτικών Υλικών Φυσικές Ιδιότητες Θερμομονωτικών Υλικών Κύρια Θερμομονωτικά Υλικά Βαριά Θερμομονωτικά υλικά Θερμομονωτικός σοβάς
5. Εφαρμογή Συστημάτων Θερμομόνωσης Θερμοπρόσοψη Τοιχοποιίας [Υφιστάμενη – Νέα] Θερμομόνωση Οροφής [Δώματος & Στέγης] Θερμομόνωση Δαπέδου Συμβατική Θερμομόνωση
5. Εργασιακό Περιβάλλον και οργάνωση Εργασίας Δομή Εργοταξίου (Οργανόγραμμα εργοταξίου, ωράριο) Οργάνωση Εργοταξίου Ανακεφαλαίωση – Συμπεράσματα – Αξιολόγηση
6. Ασφάλεια και Υγεία στη Εργασία και προστασία Περιβάλλοντος Τήρηση Πολιτικής Ασφάλειας και Υγείας στη Εργασία, Νομοθεσίας και Εσωτερικών Κανονισμών Εργοταξίου Ενέργειες σε περιπτώσεις ατυχημάτων και έκτακτων καταστάσεων, μέτρα ασφαλείας, μέτρα ατομικής προστασίας, Δελτία δεδομένων χημικών ουσιών Ασφαλής Χρήση σταθερών και κινητών ικριωμάτων, εξέδρων εργασίας και φορητών σκαλών και πρακτική άσκηση, έλεγχος ικριωμάτων, οδηγίες χρήσης μηχανημάτων Αναγνώριση πιθανών κινδύνων στο χώρο εργασίας, εκτίμηση κινδύνων και λήψη προληπτικών και προστατευτικών μέτρων, θερμική καταπόνηση Ανακεφαλαίωση – Συμπεράσματα – Αξιολόγηση Προστασία Περιβάλλοντος, ανακυκλώσιμα υλικά, επαναχρησιμοποίηση, Περιβαλλοντικές Νομοθεσίες Υλικά φιλά προς το περιβάλλον, μονωτικά υλικά, υλικά επικόλλησης και χημικές ουσίες Κύκλος ζωής υλικών και κυκλική οικονομία
7. Πρακτική Άσκηση (Εργαστήριο) Θερμομόνωση οριζόντιας οροφής. Τοποθέτηση πολυστερίνης. Τοποθέτηση σκύρων. Τοποθέτηση πλάκας με ενσωματωμένη πολυστερίνη.
8. Πρακτική Άσκηση (Εργαστήριο) Θερμομόνωση τοιχοποιίας Κατασκευή θερμοπρόσοψης σε τοίχο σχήματος Ζ με ένα παράθυρο
9. Ανακεφαλαίωση – Συμπεράσματα – Τελική Απολογιστική Αξιολόγηση
 1. Το ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ αποδέχεται δηλώσεις συμμετοχής μέχρι 3 εργάσιμες μέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου. Το ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ δεν δεσμεύεται ότι θα αποδεχθεί εγγραφές που λαμβάνονται σε λιγότερο από 3 εργάσιμες μέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου.
 2. Γραπτές ακυρώσεις 3 εργάσιμες μέρες πριν από την έναρξη του σεμιναρίου γίνονται αποδεκτές και σε περίπτωση πληρωμής επιστρέφεται πίσω ολόκληρο το ποσό. Ακυρώσεις που δεν εμπίπτουν στον πιο πάνω όρο τιμολογούνται κανονικά. Αντικαταστάσεις συμμετεχόντων είναι αποδεκτές νοούμενου ότι οι αντικαταστάτες πληρούν τα κριτήρια για συμμετοχή στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.
 3. Το ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει ή να αναβάλει εκπαιδευτικό πρόγραμμα μέχρι και μια μέρα πριν την έναρξη του. Όλες οι προπληρωμές για το συγκεκριμένο πρόγραμμα επιστρέφονται στους υποψήφιους συμμετέχοντες.
 4. Όλες οι εγγραφές είναι αυστηρά προπληρωτέες και το ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ δεν αποδέχεται την είσοδο των συμμετεχόντων στην αίθουσα αν δεν έχουν εξοφληθεί οι οικονομικές τους υποχρεώσεις.
 5. Συμμετέχοντες που έχουν παρουσίες κάτω από το 75% δεν μπορούν να επιχορηγηθούν από την ΑνΑΔ και σε τέτοια περίπτωση θα κληθούν να καταβάλουν το ποσό της επιχορήγησης (επιπλέον του δικού τους ποσού πληρωμής).
 6. Για τα επιχορηγημένα προγράμματα από την ΑνΑΔ όλα τα έντυπα της ΑνΑΔ θα πρέπει να αποστέλλονται στο ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ πριν την έναρξη του σεμιναρίου.
 7. Πιστοποιητικά παρακολούθησης θα δίνονται στους συμμετέχοντες με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου νοούμενου ότι έχουν εξοφληθεί όλες τους οι οικονομικές υποχρεώσεις αναφορικά με τα έντυπα της ΑνΑΔ. Σε άλλη περίπτωση θα αποστέλλονται ταχυδρομικώς μόλις ικανοποιηθούν όλες οι πιο πάνω προϋποθέσεις.