Πέμπτη, 25 Απριλίου, 2024
ΑρχικήΟργανισμόςΠιστοποιήσεις

Πιστοποιήσεις

Το Κέντρο Εκπαίδευσης «Ο Οικοδόμος» Κ.Ε.Π.Ο. Λτδ έχει αξιολογηθεί στα πλαίσια του Συστήματος Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΕΠ) και Πιστοποιήθηκε από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ), ως Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) και Δομή Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΕΚ).
Οι εν λόγω Πιστοποιήσεις κατατάσσουν το Κ.Ε.Π.Ο. ως ένα από τα πιο εξειδικευμένα Εκπαιδευτικά Κέντρα στην Κύπρο σε θέματα της Επαγγελματικής Κατάρτισης για την Οικοδομική Βιομηχανία.

Το Κέντρο Εκπαίδευσης «Ο Οικοδόμος» Κ.Ε.Π.Ο. Λτδ έχει αξιολογηθεί στα πλαίσια του Συστήματος Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΕΠ) και Πιστοποιήθηκε από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ) ως Κέντρο Αξιολόγησης Επαγγελματικών Προσόντων (ΚΑΕΠ) για τα Επαγγελματικά Προσόντα στην Οικοδομική Βιομηχανία.
Συγκεκριμένα το Κ.Ε.Π.Ο. έχει εγκριθεί για τα ακόλουθα Επαγγελματικά Προσόντα

Οικοδομικά (Επίπεδα 1,2 και 3)

Κατασκευή Καλουπιών (Επίπεδα 2 και 3)

Επεξεργασία και Τοποθέτηση Χάλυβα
Οπλισμού Σκυροδέματος (Επίπεδα 2 και 3)

Διεύθυνση Εποπτεία Έργου (Επίπεδο 4)

Ξηρά Δόμηση (Επίπεδο 2)

Χρωματισμοί – Διακοσμητικά Επιχρίσματα (Επίπεδο 2)

Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης (Επίπεδο 5)

Η Εξέταση και Πιστοποίηση των συμμετεχόντων είναι ΔΩΡΕΑΝ αφού το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) της ΕΕ και από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ) ως εθνική συμμετοχή. Για περισσότερες λεπτομέρειες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στο Κ.Ε.Π.Ο. στο τηλέφωνο 22522052 ή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο [email protected] .