Τρίτη, 21 Μαΐου, 2024

Συνεργάτες

Το Κέντρο Εκπαίδευσης «Ο Οικοδόμος» Κ.Ε.Π.Ο Λτδ, έχει συνάψει συνεργασίες με πιστοποιημένους Εκπαιδευτές Επαγγελματικής Κατάρτισης σε διάφορους τομείς κατάρτισης.