Πέμπτη, 30 Νοεμβρίου, 2023

Συνεργάτες

Το Κέντρο Εκπαίδευσης «Ο Οικοδόμος» Κ.Ε.Π.Ο Λτδ, έχει συνάψει συνεργασίες με πιστοποιημένους Εκπαιδευτές Επαγγελματικής Κατάρτισης σε διάφορους τομείς κατάρτισης.