Τρίτη, 21 Μαΐου, 2024

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΒΑΤΗ (LEVEL) – ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ

Το σεμινάριο έχει εγκριθεί για επιχορήγηση από την ΑνΑΔ
Έναρξη: 29/06/2023
Διάρκεια: 7 ώρες (08:00-15:30)
Κόστος: Αρχική τιμή:€200 +ΦΠΑ (Αναμενόμενη Επιχορήγηση από ΑΝΑΔ:€119)

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους , σχετικά με τη λειτουργία και χρησιμότητα του Χωροβάτη (Level) στον οικοδομικό κατασκευαστικό τομέα.

Θα επιμορφωθούν τόσο στη θεωρία όσο και στην πράξη σχετικά με την χάραξη της θεμελίωσης, αποτύπωση της οικοδομής, επίλυση υψομετρικών διαφορών στο οικόπεδο, χωματουργικές εργασίες, καθορισμός υψομέτρων σε διάφορα στοιχεία της οικοδομής και θα αποκτήσουν τις αναγκαίες δεξιότητες σχετικά με τη χρήση του Χωροβάτη στη λήψη των αναγκαίων μετρήσεων.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Εργολήπτες , Εργοδηγούς, Τεχνικούς οικοδομών, Επιστάτες, Υπεύθυνους εργοταξίων και Μηχανικούς Εργοταξίων.
Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να:
 1. Γνωρίσουν τις λειτουργίες του χωροβάτη.
 2. Ερμηνεύουν σωστά τις μετρήσεις.
 3. Αναγνωρίζουν τα είδη χωροστάθμησης.
 4. Ελέγχουν τις προσωρινές και τις μόνιμες ρυθμίσεις του χωροβάτη.
 5. Εφαρμόζουν τα είδη χωροσταθμίσεων.
 6. Υπολογίζουν το επιτρεπόμενο λάθος σε μια χωροστάθμηση για ομαλό και ανώμαλο έδαφος.
 7. Εκτιμούν τα αναμενόμενα αποτελέσματα των μετρήσεων .
 8. Υποστηρίζουν τη χρήση χωροβάτη στην εργασία τους.
 9. Αισθάνονται σιγουριά με τη χρήση του χωροβάτη.
 
1. Εναρκτήρια Συνάντηση Παγοθραύστης, σύντομη παρουσίαση καταρτιζόμενων Ανάλυση σκοπού και στόχου Συμβόλαιο δέσμευσης   Λειτουργία και χρησιμότητα του Χωροβάτη (Level) στις οικοδομές. Μέθοδοι χωροσταθμήσεων Μέθοδοι Καταγραφής  
2. Πρακτική Άσκηση: Οι εκπαιδευόμενοι θα χωριστούν σε ομάδες, θα τους δοθούν χωροβάτες (Level) και θα εκπαιδευτούν στις πιο κάτω εργασίες :   Χάραξη θεμελίωσης.   Αποτύπωση οικοδομής.   Υψομέτρηση οικοπέδου και καθορισμός υψομέτρων σε διάφορα στοιχεία της οικοδομής (υπόγειο, πεδιλόπλακα, δάπεδα).   Κλίση Εδάφους, επιφανειών σκυροδέματος αυλής.   Σύνθετες περιπτώσεις υπολογισμού υψομετρικών διαφορών κλίσης εδάφους .   Όγκος χωματουργικών εργασιών για την ανέγερση μιας οικοδομής.  
3. Καταληκτική Συνάντηση Ανακεφαλαίωση Παραδοτέα προγράμματος Συμπεράσματα Κλείσιμο
 
 1. Το ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ αποδέχεται δηλώσεις συμμετοχής μέχρι 3 εργάσιμες μέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου. Το ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ δεν δεσμεύεται ότι θα αποδεχθεί εγγραφές που λαμβάνονται σε λιγότερο από 3 εργάσιμες μέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου.
 2. Γραπτές ακυρώσεις 3 εργάσιμες μέρες πριν από την έναρξη του σεμιναρίου γίνονται αποδεκτές και σε περίπτωση πληρωμής επιστρέφεται πίσω ολόκληρο το ποσό. Ακυρώσεις που δεν εμπίπτουν στον πιο πάνω όρο τιμολογούνται κανονικά. Αντικαταστάσεις συμμετεχόντων είναι αποδεκτές νοούμενου ότι οι αντικαταστάτες πληρούν τα κριτήρια για συμμετοχή στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.
 3. Το ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει ή να αναβάλει εκπαιδευτικό πρόγραμμα μέχρι και μια μέρα πριν την έναρξη του. Όλες οι προπληρωμές για το συγκεκριμένο πρόγραμμα επιστρέφονται στους υποψήφιους συμμετέχοντες.
 4. Όλες οι εγγραφές είναι αυστηρά προπληρωτέες και το ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ δεν αποδέχεται την είσοδο των συμμετεχόντων στην αίθουσα αν δεν έχουν εξοφληθεί οι οικονομικές τους υποχρεώσεις.
 5. Συμμετέχοντες που έχουν παρουσίες κάτω από το 75% δεν μπορούν να επιχορηγηθούν από την ΑνΑΔ και σε τέτοια περίπτωση θα κληθούν να καταβάλουν το ποσό της επιχορήγησης (επιπλέον του δικού τους ποσού πληρωμής).
 6. Για τα επιχορηγημένα προγράμματα από την ΑνΑΔ όλα τα έντυπα της ΑνΑΔ θα πρέπει να αποστέλλονται στο ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ πριν την έναρξη του σεμιναρίου.
 7. Πιστοποιητικά παρακολούθησης θα δίνονται στους συμμετέχοντες με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου νοούμενου ότι έχουν εξοφληθεί όλες τους οι οικονομικές υποχρεώσεις αναφορικά με τα έντυπα της ΑνΑΔ. Σε άλλη περίπτωση θα αποστέλλονται ταχυδρομικώς μόλις ικανοποιηθούν όλες οι πιο πάνω προϋποθέσεις.