Τρίτη, 21 Μαΐου, 2024

Νομοθεσίες

Βάση Νομικών Δεδομένων Για Τεχνικά Θέματα

Κατάλογος Νομοθεσιών που αφορούν θέματα τεχνικής φύσεως

Ρύθμιση της άσκησης του επαγγέλματος του μηχανικού στην Κύπρο

Πολεοδομία – Περιβάλλον

Οικοδομική Νομοθεσία και σχετικοί Κανονισμοί (εξασφάλιση άδειας οικοδομής και έγκρισης)

Νομοθεσίες που διέπουν την ανάπτυξη γης

Ασφάλεια και Υγεία στην εργασία

Νομοθετικό πλαίσιο που σχετίζεται με την ενέργεια (ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, εξοικονόμηση ενέργειας, ενεργειακού ελέγχους κλπ)

Τεχνικές προδιαγραφές δομικών υλικών, διαπίστευση, πιστοποίηση

Ηλεκτρισμός

Λοιπές Νομοθεσίες και Κανονισμοί