Τρίτη, 21 Μαΐου, 2024

Αποστολή

Αποστολή του Κέντρου Εκπαίδευσης είναι η παροχή ψηλής ποιότητας προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης των εργαζομένων στην Οικοδομική Βιομηχανία τα οποία θα τους δώσουν τα εφόδια για επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία και ανέλιξη.
Παράλληλα στοχεύει στη πιστοποίηση των εργαζομένων στα Πρότυπα Επαγγελματικά Προσόντα.