Πέμπτη, 20 Ιουνίου, 2024
ΑρχικήΥπηρεσίεςΚέντρο Αξιολόγησης Επαγγελματικών Προσόντων

Κέντρο Αξιολόγησης Επαγγελματικών Προσόντων

Από τον Δεκέμβριο του 2020, το Κέντρο Εκπαίδευσης «Ο Οικοδόμος» Κ.Ε.Π.Ο. Λτδ έχει πιστοποιηθεί ως Κέντρο Αξιολόγησης Επαγγελματικών Προσόντων (ΚΑΕΠ068) για τα ακόλουθα Πρότυπα Επαγγελματικά Προσόντα:


Οικοδομικά (Επίπεδα 1,2 και 3)
Κατασκευή Καλουπιών (Επίπεδα 2 και 3)
Επεξεργασία και Τοποθέτηση Χάλυβα Οπλισμού Σκυροδέματος (Επίπεδα 2 και 3)
Διεύθυνση Εποπτεία Έργου (Επίπεδο 4
Ξηρά Δόμηση (Επίπεδο 2)
Χρωματισμοί – Διακοσμητικά Επιχρίσματα (Επίπεδο 2)
Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης (Επίπεδο 5)

Το Κέντρο βοηθά στο προσδιορισμό και στη τεκμηρίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων των υποψηφίων, λαμβανομένης υπόψη της προηγούμενης τυπικής, μη τυπικής και άτυπης μάθησης των υποψηφίων για πιστοποίηση.
Τα Πιστοποιητικά Επαγγελματικών Προσόντων που απονέμονται στους επιτυχόντες είναι ενταγμένα στο Κυπριακό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων (CyQF) που είναι συσχετισμένο με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (EQF) και αποτελούν αξιόπιστα και έγκυρα εφόδια για επαγγελματική σταδιοδρομία.
Η Εξέταση και Πιστοποίηση των συμμετεχόντων είναι ΔΩΡΕΑΝ. Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) της ΕΕ και από την ΑνΑΔ ως εθνική συμμετοχή. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στο Κ.Ε.Π.Ο. στο τηλέφωνο 22522052 ή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο [email protected] .