Τρίτη, 21 Μαΐου, 2024
ΑρχικήΠιστοποιήσειςΟικοδομικά (Επίπεδα 1,2 και 3)

Οικοδομικά (Επίπεδα 1,2 και 3)

Οικοδομικά – Επίπεδο 1

Τα Οικοδομικά – Επίπεδο 1 διαλαμβάνουν την αναγνώριση των οικοδομικών υλικών και τις χρήσεις τους, τον διαχωρισμό των υλικών ανά είδος, την ανάμειξη τους για την παρασκευή διαφόρων τύπων κονιαμάτων βάσει οδηγιών, τον χειρισμό απλών εργαλείων χειρός για τα οποία δεν απαιτείται ειδική άδεια, την εκτέλεση βοηθητικών εργασιών, καθώς και τον προσδιορισμό των πιθανών εφαρμογών του υπάρχοντα εξοπλισμού εργασίας, σύμφωνα πάντα με τις οδηγίες περί ασφάλειας και υγείας στον χώρο εργασίας.

Η εξέταση των δεξιοτήτων και των απαραίτητων γνώσεων στο πλαίσιο της διαδικασίας απονομής του Επαγγελματικού Προσόντος «Οικοδομικά – Επίπεδο 1» διενεργείτε με τη χρήση των πιο κάτω μεθόδων εξέτασης:

 • Παρακολούθηση της εκτέλεσης της εργασίας σε πραγματικές συνθήκες εργασίας.
 • Όταν η εξέταση σε πραγματικές συνθήκες κρίνεται δύσκολη, τότε γίνεται αποδεκτή η παρακολούθηση της εκτέλεσης της εργασίας σε συνθήκες προσομοίωσης.
 • Προφορική εξέταση κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης της εκτέλεσης εργασίας.

Οικοδομικά – Επίπεδο 2

Τα Οικοδομικά – Επίπεδο 2 διαλαμβάνουν την αναγνώριση των οικοδομικών υλικών και χρήσεων τους, τον διαχωρισμό των υλικών ανά είδος, την ανάμειξη τους για την παρασκευή διαφόρων τύπων κονιαμάτων, τον χειρισμό εργαλείων χειρός για τα οποία δεν απαιτείται ειδική άδεια, την οργάνωση της ατομικής εργασίας, καθώς και την κατανόηση και εφαρμογή των κανόνων ασφάλειας και υγείας. Επιπρόσθετα περιλαμβάνουν την ικανότητα παρασκευής και χρήσης κονιαμάτων, την εκτέλεση εργασιών κατασκευής πεζοδρομίων και περιφράξεων καθώς και την τοποθέτηση εσωτερικών επενδύσεων και δαπεδοστρώσεων, σύμφωνα πάντα με τις οδηγίες περί ασφάλειας και υγείας στον χώρο εργασίας.

Η εξέταση των δεξιοτήτων και των απαραίτητων γνώσεων στο πλαίσιο της διαδικασίας απονομής του Επαγγελματικού Προσόντος «Οικοδομικά – Επίπεδο 2» διενεργείτε με τη χρήση των πιο κάτω μεθόδων εξέτασης:

 • Παρακολούθηση της εκτέλεσης της εργασίας σε πραγματικές συνθήκες εργασίας.
 • Όταν η εξέταση σε πραγματικές συνθήκες κρίνεται δύσκολη, τότε γίνεται αποδεκτή η παρακολούθηση της εκτέλεσης της εργασίας σε συνθήκες προσομοίωσης.
 • Προφορική εξέταση κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης της εκτέλεσης εργασίας.
 • Γραπτή εξέταση με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και σωστό / λάθος.

Οικοδομικά – Επίπεδο 3

Τα Οικοδομικά – Επίπεδο 3 διαλαμβάνουν την αναγνώριση των οικοδομικών υλικών και χρήσεων τους, την ετοιμασία διαφόρων τύπων κονιαμάτων, τον χειρισμό εργαλείων χειρός οργάνων και μηχανημάτων για τα οποία δεν απαιτείται ειδική άδεια, την πραγματοποίηση δοκιμαστικών ελέγχων καλής λειτουργίας των, καθώς και την φροντίδα για την βραχυπρόθεσμη και μεσοπρόθεσμη αποθήκευση και συντήρηση τους. Διαλαμβάνει επίσης την εφαρμογή και τήρηση των  κανόνων ασφάλειας και υγείας, την εκτέλεση εργασιών όπως κατασκευή πάσης φύσεως τοιχοποιιών, σοβατίσματα, ελέγχους ποιότητας κατασκευής των επί μέρους τμημάτων του έργου, οργάνωση και εποπτεία ομαδικής εργασίας, εντοπισμός και επίλυση προβλημάτων. Επιπρόσθετα διαλαμβάνουν την εκτέλεση εργασιών κατασκευής πεζοδρομίων και περιφράξεων, δαπεδοστρώσεων, πλαγιοκαλύψεων, προγραμματισμού του έργου, επιμετρήσεων και εκπαίδευσης του προσωπικού.

Η εξέταση των δεξιοτήτων και των απαραίτητων γνώσεων στο πλαίσιο της διαδικασίας απονομής του Επαγγελματικού Προσόντος «Οικοδομικά – Επίπεδο 3» διενεργείτε με τη χρήση των πιο κάτω μεθόδων εξέτασης:

 • Παρακολούθηση της εκτέλεσης της εργασίας σε πραγματικές συνθήκες εργασίας.
 • Όταν η εξέταση σε πραγματικές συνθήκες κρίνεται δύσκολη, τότε γίνεται αποδεκτή η παρακολούθηση της εκτέλεσης της εργασίας σε συνθήκες προσομοίωσης.
 • Προφορική εξέταση κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης της εκτέλεσης εργασίας.
 • Γραπτή εξέταση με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και σωστό / λάθος.
 • Προσωπική συνέντευξη.
 • Ετοιμασία και παρουσίαση Μελέτης Περίπτωσης.

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΔΩΡΕΑΝ!!!
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ