Τρίτη, 21 Μαΐου, 2024
ΑρχικήΠιστοποιήσειςΚατασκευή Καλουπιών (Επίπεδα 2 και 3)

Κατασκευή Καλουπιών (Επίπεδα 2 και 3)

Κατασκευή Καλουπιών – Επίπεδο 2

H Κατασκευή Καλουπιών – Επίπεδο 2 διαλαμβάνει την αναγνώριση και κατανόηση αρχιτεκτονικών και κατασκευαστικών σχεδίων για τη διαμόρφωση καλουπιού, την αναγνώριση ειδών καλουπιών, την κατασκευή, τοποθέτηση, ευθυγράμμιση και στήριξη καλουπιών, την αφαίρεση και συντήρηση καλουπιών, καθώς και τον προγραμματισμό εργασίας και τον εντοπισμό / επίλυση τυχόν προβλημάτων.

Η εξέταση των δεξιοτήτων και των απαραίτητων γνώσεων στο πλαίσιο της διαδικασίας απονομής του Επαγγελματικού Προσόντος «Κατασκευή Καλουπιών – Επίπεδο 2» διενεργείτε με τη χρήση των πιο κάτω μεθόδων εξέτασης:

  • Παρακολούθηση της εκτέλεσης της εργασίας σε πραγματικές συνθήκες εργασίας.
  • Όταν η εξέταση σε πραγματικές συνθήκες κρίνεται δύσκολη, τότε γίνεται αποδεκτή η παρακολούθηση της εκτέλεσης της εργασίας σε συνθήκες προσομοίωσης.
  • Προφορική εξέταση κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης της εκτέλεσης εργασίας.
  • Γραπτή εξέταση με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και σωστό / λάθος.

Κατασκευή Καλουπιών – Επίπεδο 3

H Κατασκευή Καλουπιών – Επίπεδο 3 διαλαμβάνει την αναγνώριση και κατανόηση αρχιτεκτονικών και κατασκευαστικών σχεδίων για τη διαμόρφωση καλουπιού, την αναγνώριση ειδών καλουπιών, την κατασκευή, τοποθέτηση, ευθυγράμμιση και στήριξη καλουπιών, την αφαίρεση και συντήρηση καλουπιών, καθώς και τον προγραμματισμό εργασίας και τον εντοπισμό / επίλυση τυχόν προβλημάτων. Διαλαμβάνει επίσης την οργάνωση, εποπτεία, καθοδήγηση και κατάρτιση προσωπικού, τον προγραμματισμό και έλεγχο έργου, καθώς και τη συμπλήρωση ημερολόγιου εργοταξίου.

Η εξέταση των δεξιοτήτων και των απαραίτητων γνώσεων στο πλαίσιο της διαδικασίας απονομής του Επαγγελματικού Προσόντος «Κατασκευή Καλουπιών – Επίπεδο 3» διενεργείτε με τη χρήση των πιο κάτω μεθόδων εξέτασης:

  • Παρακολούθηση της εκτέλεσης της εργασίας σε πραγματικές συνθήκες εργασίας.
  • Όταν η εξέταση σε πραγματικές συνθήκες κρίνεται δύσκολη, τότε γίνεται αποδεκτή η παρακολούθηση της εκτέλεσης της εργασίας σε συνθήκες προσομοίωσης.
  • Προφορική εξέταση κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης της εκτέλεσης εργασίας.
  • Γραπτή εξέταση με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και σωστό / λάθος και περιγραφικού τύπου.
  • Ετοιμασία και παρουσίαση μελέτης περίπτωσης.
  • Προσωπική συνέντευξη.

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΔΩΡΕΑΝ!!!

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ