Πέμπτη, 20 Ιουνίου, 2024
ΑρχικήΠιστοποιήσειςΕπεξεργασία και Τοποθέτηση Χάλυβα Οπλισμού Σκυροδέματος (Επίπεδα 2 και 3)

Επεξεργασία και Τοποθέτηση Χάλυβα Οπλισμού Σκυροδέματος (Επίπεδα 2 και 3)

Επεξεργασία και Τοποθέτηση Χάλυβα Οπλισμού Σκυροδέματος – Επίπεδο 2

Η Επεξεργασία και Τοποθέτηση Χάλυβα Οπλισμού Σκυροδέματος – Επίπεδο 2 διαλαμβάνει την αναγνώριση των διαμέτρων και της ποιότητας του Χάλυβα Οπλισμού Σκυροδέματος, το κόψιμο, την διαμόρφωση, την τοποθέτηση και το δέσιμο του Χάλυβα Οπλισμού Σκυροδέματος, την αποτελεσματική χρήση των πρώτων υλών, καθώς και την τήρηση και εφαρμογή των κανόνων ασφάλειας και υγείας καθώς και της προστασίας του περιβάλλοντος στο σύνολο των εργασιών.

Η εξέταση των δεξιοτήτων και των απαραίτητων γνώσεων στο πλαίσιο της διαδικασίας απονομής του Επαγγελματικού Προσόντος «Επεξεργασία και Τοποθέτηση Χάλυβα Οπλισμού Σκυροδέματος – Επίπεδο 2» διενεργείτε με τη χρήση των πιο κάτω μεθόδων εξέτασης:

  • Παρακολούθηση της εκτέλεσης της εργασίας σε πραγματικές συνθήκες εργασίας.
  • Όταν η εξέταση σε πραγματικές συνθήκες κρίνεται δύσκολη, τότε γίνεται αποδεκτή η παρακολούθηση της εκτέλεσης της εργασίας σε συνθήκες προσομοίωσης.
  • Προφορική εξέταση κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης της εκτέλεσης εργασίας.
  • Γραπτή εξέταση με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και σωστό / λάθος.

Επεξεργασία και Τοποθέτηση Χάλυβα Οπλισμού Σκυροδέματος – Επίπεδο 3

Η Επεξεργασία και Τοποθέτηση Χάλυβα Οπλισμού Σκυροδέματος – Επίπεδο 3 διαλαμβάνει την αναγνώριση και κατανόηση αρχιτεκτονικών και στατικών σχεδίων τοποθέτησης χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος, την αναγνώριση των διαμέτρων και της ποιότητας του χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος, την αποτελεσματική χρήση των πρώτων υλών, το κόψιμο, την διαμόρφωση, την τοποθέτηση και το δέσιμο του χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος, τον προγραμματισμό εργασίας και τον εντοπισμό / επίλυση τυχόν προβλημάτων. Επιπρόσθετα διαλαμβάνει την τοποθέτηση των αποστατήρων, την δημιουργία καταλόγου κοπής, καθώς και την εποπτεία και κατάρτιση του προσωπικού τηρώντας πάντα τους κανόνες ασφάλειας και υγείας καθώς και προστασίας του περιβάλλοντος.

Η εξέταση των δεξιοτήτων και των απαραίτητων γνώσεων στο πλαίσιο της διαδικασίας απονομής του Επαγγελματικού Προσόντος «Επεξεργασία και Τοποθέτηση Χάλυβα Οπλισμού Σκυροδέματος – Επίπεδο 3» διενεργείτε με τη χρήση των πιο κάτω μεθόδων εξέτασης:

  • Παρακολούθηση της εκτέλεσης της εργασίας σε πραγματικές συνθήκες εργασίας.
  • Όταν η εξέταση σε πραγματικές συνθήκες κρίνεται δύσκολη, τότε γίνεται αποδεκτή η παρακολούθηση της εκτέλεσης της εργασίας σε συνθήκες προσομοίωσης.
  • Προφορική εξέταση κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης της εκτέλεσης εργασίας.
  • Γραπτή εξέταση με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και σωστό / λάθος και περιγραφικού τύπου.
  • Ετοιμασία και παρουσίαση μελέτης περίπτωσης.
  • Προσωπική συνέντευξη.

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΔΩΡΕΑΝ!!!

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ