Πέμπτη, 20 Ιουνίου, 2024
ΑρχικήΠιστοποιήσειςΔιεύθυνση Εποπτεία Έργου (Επίπεδο 4)

Διεύθυνση Εποπτεία Έργου (Επίπεδο 4)

Η Διεύθυνση Εποπτεία Έργου διαλαμβάνει την εγκατάσταση και οργάνωση εργοταξίου, την κατανόηση αρχιτεκτονικών και άλλων σχεδίων, τις μετρήσεις ποσοτήτων και κοστολογήσεις εργασιών, τις παραγγελίες, παραλαβές και αποθήκευση υλικών, οργάνωση προσωπικού, καταμερισμός και οδηγίες για εκτέλεση εργασιών, διοίκηση / εποπτεία ελέγχου έργο, κατανόηση συμβολαίων, συμβάσεων και ασφαλιστικών εγγράφων καθώς και τη συνεργασία / συντονισμό των συντελεστών του έργου.

Η εξέταση των δεξιοτήτων και των απαραίτητων γνώσεων στο πλαίσιο της διαδικασίας απονομής του Επαγγελματικού Προσόντος «Διεύθυνση Εποπτεία Έργου – Επίπεδο 4» διενεργείτε με τη χρήση των πιο κάτω μεθόδων εξέτασης:

  • Παρακολούθηση της εκτέλεσης της εργασίας σε πραγματικές συνθήκες εργασίας.
  • Όταν η εξέταση σε πραγματικές συνθήκες κρίνεται δύσκολη, τότε γίνεται αποδεκτή η παρακολούθηση της εκτέλεσης της εργασίας σε συνθήκες προσομοίωσης.
  • Προφορική εξέταση κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης της εκτέλεσης εργασίας.
  • Γραπτή εξέταση με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και σωστό / λάθος.
  • Προσωπική συνέντευξη.
  • Ετοιμασία και παρουσίαση Μελέτης Περίπτωσης.

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΔΩΡΕΑΝ!!!

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ