Τρίτη, 21 Μαΐου, 2024

Event Type ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Date

Color

Μάης

21Μάη(Μάη 21)09:0028(Μάη 28)15:30ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

23Μάη(Μάη 23)08:0030(Μάη 30)12:15Ποιοτικοί Έλεγχοι Δομικών Υλικών

Ιούνιος

11Ιουν08:0015:45ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

13Ιουν08:0015:45ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

18Ιουν(Ιουν 18)15:0025Ιουλ(Ιουλ 25)18:15ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ

18Ιουν(Ιουν 18)16:0027Ιουλ(Ιουλ 27)15:30ΞΗΡΑ ΔΟΜΗΣΗ

19Ιουν08:0015:30ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΟΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

19Ιουν(Ιουν 19)16:0027Ιουλ(Ιουλ 27)15:30ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΣΕΠ/CYQF/EQF4

27Ιουν08:0015:45ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Ιούλιος

18Ιουν(Ιουν 18)15:0025Ιουλ(Ιουλ 25)18:15ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ

18Ιουν(Ιουν 18)16:0027Ιουλ(Ιουλ 27)15:30ΞΗΡΑ ΔΟΜΗΣΗ

19Ιουν(Ιουν 19)16:0027Ιουλ(Ιουλ 27)15:30ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΣΕΠ/CYQF/EQF4