Σάββατο, 20 Ιουλίου, 2024

MICROSOFT EXCEL

Το σεμινάριο έχει εγκριθεί για επιχορήγηση από την ΑνΑΔ
Έναρξη: 19/11/2022
Διάρκεια: 10ώρες
Κόστος: Αρχική τιμή:€250+ΦΠΑ (Αναμενόμενη Επιχορήγηση από ΑΝΑΔ:€120)

To Excel είναι τμήμα του πακέτου Microsoft Office και αποτελεί σήμερα μια από τις πιο ισχυρές εφαρμογές λογιστικών φύλλων που θα βοηθήσει τους συμμετέχοντες να αναλύουν και απεικονίζουν διάφορους τύπους δεδομένων.

Παρέχει εκτεταμένες δυνατότητες αριθμητικών υπολογισμών, γραφικών και διαγραμμάτων, συνεργασίας με άλλα προγράμματα, καθώς και δυνατότητες προγραμματισμού σε ένα απλό στη χρήση του πακέτο.

Σκοπός του προγράμματος είναι να δώσει στους συμμετέχοντες τις απαραίτητες γνώσεις πάνω στις Βασικές Λειτουργίες και το Περιβάλλον της εφαρμογής Επεξεργασίας Υπολογιστικών Φύλλων MS Excel, αλλά και στη δημιουργία βασικών συναρτήσεων.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους όσους θέλουν να μάθουν να χειρίζονται σωστά και επαγγελματικά τη Microsoft Excel, ώστε να έχουν τα ανάλογα αποτελέσματα.
Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να: 1. Γνωρίζουν βασικές χρήσεις του προγράμματος. 2. Επιλέγουν σωστές εντολές. 3. Γνωρίζουν τη υπολογιστικών φύλλων. 4. Εισάγουν δεδομένα και να επιλέγουν στοιχεία 5. Χρησιμοποιούν τα Φύλλα Εργασίας 6. Δημιουργούν και να επεξεργάζονται γραφήματα. 7. Προτιμούν τη δημιουργία γραφημάτων με τη χρήση του MS Excel. 8. Υποστηρίζουν τη χρήση του προγράμματος. 9. Υιοθετούν τα οφέλη από τη χρήση του MS Excel.
Εναρκτήρια Συνάντηση Εισαγωγή ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
 • Εργασία με Υπολογιστικά Φύλλα
 • Βελτίωση Παραγωγικότητας
ΚΕΛΙΑ
 • Εισαγωγή Δεδομένων και Επιλογή στοιχείων
 • Επεξεργασία, Ταξινόμηση
 • Αντιγραφή, Μετακίνηση και Διαγραφή
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΛΛΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 • Γραμμές και Στήλες
 • Φύλλα Εργασίας
ΤΥΠΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ
 • Αριθμητικοί Τύποι Υπολογισμού
 • Συναρτήσεις
ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ
 • Αριθμοί / Ημερομηνίες
 • Περιεχόμενα Κελιών
 • Στοίχιση, Εφέ Περιγράμματος
ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ
 • Δημιουργία Γραφήματος
 • Επεξεργασία Γραφήματος
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ
 • Αλλαγή περιθωρίων σελίδας ενός φύλλου εργασίας
 • Αλλαγή του προσανατολισμού σελίδας και μεγέθους χαρτιού
Καταληκτική συνάντηση Ανακεφαλαίωση Συμπεράσματα Αξιολόγηση
 1. Το ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ αποδέχεται δηλώσεις συμμετοχής μέχρι 3 εργάσιμες μέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου. Το ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ δεν δεσμεύεται ότι θα αποδεχθεί εγγραφές που λαμβάνονται σε λιγότερο από 3 εργάσιμες μέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου.
 2. Γραπτές ακυρώσεις 3 εργάσιμες μέρες πριν από την έναρξη του σεμιναρίου γίνονται αποδεκτές και σε περίπτωση πληρωμής επιστρέφεται πίσω ολόκληρο το ποσό. Ακυρώσεις που δεν εμπίπτουν στον πιο πάνω όρο τιμολογούνται κανονικά. Αντικαταστάσεις συμμετεχόντων είναι αποδεκτές νοούμενου ότι οι αντικαταστάτες πληρούν τα κριτήρια για συμμετοχή στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.
 3. Το ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει ή να αναβάλει εκπαιδευτικό πρόγραμμα μέχρι και μια μέρα πριν την έναρξη του. Όλες οι προπληρωμές για το συγκεκριμένο πρόγραμμα επιστρέφονται στους υποψήφιους συμμετέχοντες.
 4. Όλες οι εγγραφές είναι αυστηρά προπληρωτέες και το ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ δεν αποδέχεται την είσοδο των συμμετεχόντων στην αίθουσα αν δεν έχουν εξοφληθεί οι οικονομικές τους υποχρεώσεις.
 5. Συμμετέχοντες που έχουν παρουσίες κάτω από το 75% δεν μπορούν να επιχορηγηθούν από την ΑνΑΔ και σε τέτοια περίπτωση θα κληθούν να καταβάλουν το ποσό της επιχορήγησης (επιπλέον του δικού τους ποσού πληρωμής).
 6. Για τα επιχορηγημένα προγράμματα από την ΑνΑΔ όλα τα έντυπα της ΑνΑΔ θα πρέπει να αποστέλλονται στο ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ πριν την έναρξη του σεμιναρίου.
 7. Πιστοποιητικά παρακολούθησης θα δίνονται στους συμμετέχοντες με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου νοούμενου ότι έχουν εξοφληθεί όλες τους οι οικονομικές υποχρεώσεις αναφορικά με τα έντυπα της ΑνΑΔ. Σε άλλη περίπτωση θα αποστέλλονται ταχυδρομικώς μόλις ικανοποιηθούν όλες οι πιο πάνω προϋποθέσεις.