Σάββατο, 20 Ιουλίου, 2024

MICROSOFT WORD

Το σεμινάριο έχει εγκριθεί για επιχορήγηση από την ΑνΑΔ
Έναρξη: 16/11/2022
Διάρκεια: 10ώρες
Κόστος: Αρχική τιμή:€250+ΦΠΑ (Αναμενόμενη Επιχορήγηση από ΑΝΑΔ:€120)

To Word είναι τμήμα του πακέτου Microsoft Office και αποτελεί σήμερα μια από τις πιο ισχυρές εφαρμογές που θα βοηθήσει τους συμμετέχοντες στην εργασία τους.

Σκοπός του προγράμματος είναι να δώσει στους συμμετέχοντες τις απαραίτητες γνώσεις πάνω στις Βασικές Λειτουργίες και το Περιβάλλον της εφαρμογής MS Word, αλλά και στη δημιουργία εγγράφων

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους όσους θέλουν να μάθουν να χειρίζονται σωστά και επαγγελματικά τη Microsoft Word, ώστε να έχουν τα ανάλογα αποτελέσματα.
Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να:
 1. Γνωρίζουν βασικές χρήσεις του προγράμματος.
 2. Επιλέγουν σωστές εντολές.
 3. Γνωρίζουν τη δημιουργία εγγράφων.
 4. Μορφοποίουν το έγγραφο με εξειδικευμένα εργαλεία όπως υποσημειώσεις κ.α
 5. Χρησιμοποιούν τα Styles
 6. Δημιουργούν πίνακα περιεχομένων.
 7. Προτιμούν τη δημιουργία κειμένου με τη χρήση του MS Word.
 8. Υποστηρίζουν τη χρήση του προγράμματος.
 9. Υιοθετούν τα οφέλη από τη χρήση του MS Word.
1. Εναρκτήρια Συνάντηση Εισαγωγή ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
 • Εργασία με έγγραφα
 • Βελτίωση Παραγωγικότητας
2. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
 • Εισαγωγή Κειμένου
 • Επιλογή, Επεξεργασία
3. ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ
 • Κείμενο
 • Παράγραφοι
 • Στυλ
4. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ
 • Δημιουργία πίνακα
 • Μορφοποίηση Πίνακα
 • Γραφικά Αντικείμενα
5. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
 • Διαμόρφωση εγγράφου
 • Ορθογραφικός Έλεγχος και Εκτύπωση
6. Καταληκτική συνάντηση Ανακεφαλαίωση Συμπεράσματα Αξιολόγηση
 1. Το ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ αποδέχεται δηλώσεις συμμετοχής μέχρι 3 εργάσιμες μέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου. Το ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ δεν δεσμεύεται ότι θα αποδεχθεί εγγραφές που λαμβάνονται σε λιγότερο από 3 εργάσιμες μέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου.
 2. Γραπτές ακυρώσεις 3 εργάσιμες μέρες πριν από την έναρξη του σεμιναρίου γίνονται αποδεκτές και σε περίπτωση πληρωμής επιστρέφεται πίσω ολόκληρο το ποσό. Ακυρώσεις που δεν εμπίπτουν στον πιο πάνω όρο τιμολογούνται κανονικά. Αντικαταστάσεις συμμετεχόντων είναι αποδεκτές νοούμενου ότι οι αντικαταστάτες πληρούν τα κριτήρια για συμμετοχή στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.
 3. Το ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει ή να αναβάλει εκπαιδευτικό πρόγραμμα μέχρι και μια μέρα πριν την έναρξη του. Όλες οι προπληρωμές για το συγκεκριμένο πρόγραμμα επιστρέφονται στους υποψήφιους συμμετέχοντες.
 4. Όλες οι εγγραφές είναι αυστηρά προπληρωτέες και το ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ δεν αποδέχεται την είσοδο των συμμετεχόντων στην αίθουσα αν δεν έχουν εξοφληθεί οι οικονομικές τους υποχρεώσεις.
 5. Συμμετέχοντες που έχουν παρουσίες κάτω από το 75% δεν μπορούν να επιχορηγηθούν από την ΑνΑΔ και σε τέτοια περίπτωση θα κληθούν να καταβάλουν το ποσό της επιχορήγησης (επιπλέον του δικού τους ποσού πληρωμής).
 6. Για τα επιχορηγημένα προγράμματα από την ΑνΑΔ όλα τα έντυπα της ΑνΑΔ θα πρέπει να αποστέλλονται στο ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ πριν την έναρξη του σεμιναρίου.
 7. Πιστοποιητικά παρακολούθησης θα δίνονται στους συμμετέχοντες με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου νοούμενου ότι έχουν εξοφληθεί όλες τους οι οικονομικές υποχρεώσεις αναφορικά με τα έντυπα της ΑνΑΔ. Σε άλλη περίπτωση θα αποστέλλονται ταχυδρομικώς μόλις ικανοποιηθούν όλες οι πιο πάνω προϋποθέσεις.